Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNU VE ÇÖZMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖRNEĞİ
(THE CURRENT ACCOUNT DEFICIT PROBLEM IN TURKEY AND A MODEL EXAMPLE FOR SOLUTION )

Author : Armağan TÜRK  & Suna ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 8
Page : 149-163
    


Summary

Gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlardan birisi haline gelen cari açık sorunu ülkelerin büyüme ve kalkınma politikaları açısından önem teşkil etmektedir. Ekonomisi dışa bağımlı olan ülkelerde cari açığın kontrol altında tutulması için gereken planlamanın yapılması ve cari açığın kapatılmaya çalışılmasından daha ziyade açığın sürdürülebilirliğinin sağlanması neredeyse bir zorunluluktur. Çalışmanın amacı, krizlerin tetikleyici olarak da kabul edilen ve birçok yapısal sorunu barındıran cari açık sorunun nedenlerini bulmak ve bu nedenler ışığında Türkiye de2000-2016 yılları arası için cari açıkların sürdürülebilir ya da sürdürülemez olup olmadığının ekonometrik araştırmasının yapılmasıdır. Hodrick-Prescott filtresi, Baxter-King filtreleri, Dickey-Fuller testi, Johansen Eş bütünleşme testinden elde edilen sonuçlar ışığında, Türkiye’nin cari işlemler açığının sürdürülemez olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Dış Ticaret Hadleri, Cari Açık, Sürdürülebilirlik, Cari Açığın Nedenleri.

Abstract

The current account deficit has become one of the major problems for developing countries. The problem of current account deficit is important in terms of countries' growth and development policies. It is almost imperative that the countries that are dependent on the economy have the necessary planning to keep the current deficit under control and that it is possible to sustain the deficit more openly than trying to close the current deficit. The aim of the study is to find the causes of the current account deficit in Turkey and to make econometric analysis between 2000-2016 years on these reasons. The results obtained from the established model show whether Turkey's current account deficit is unsustainable. Hodrick-Prescott filter,Baxter-King filters, Dickey-Fuller test, Johansen Cointegration Test were used and interpreted according to these results.Keywords
Terms of Trade, Current Account Deficit, Sustainability, Current Account Deficit Reasons.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri