Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TOPLUMSAL EYLEMLERİN BASINDA KARİKATÜRİZE EDİLİŞİ GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ( İRAN İSLAM CUMHURİYETİ JAVAN GAZETESİ ÖRNEĞİ )
(CARICATURIZING OF SOCIAL ACTIONS IN THE PRESS A SEMIOTIC ANALYSIS (THE JAVAN NEWSPAPER OF THE İSLAMIC REPUBLIC OF İRAN) )

Author : Yusuf GÖRGÜLÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 25
Page : 11-24
    


Summary

Bu çalışmada 28 Aralık 2017 tarihinde İran’ın Meşhed kentinde başlayan ekonomik göstergeli toplumsal hareketliliğin İran yazılı basınında nasıl karikatürize edildiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda İran’da daha çok muhafazakâr kanat tarafından tercih edilen, rejime yakınlığı ile bilinen Javan gazetesinde toplumsal eylemlerin şiddetinin arttığı dönemde protestocuların, siyasilerin nasıl temsil edildikleri ve hangi çerçevele ile sunuldukları, öncelikleri ve yeğlemeleri üzerinde durulacaktır. Araştırmanın yöntemi olarak göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Gazetede yer alan karikatürler Roland Barthes’in düz anlam, yan anlam metaforu ile incelenmiştir. Araştırma Javan gazetesi ile sınırlandırılmıştır. Javan gazetesinin örneklem olarak seçilmesinin nedeni İran’da İslam rejimine bağlı bir gazete oluşu ve İran’da daha çok muhafazakâr kesime yönelik bir gazete olmasının yanında gazete tirajları olarak önemli bir gazete oluşudur. Araştırma sonucuna göre, Javan gazetesinde yer alan karikatürler toplumsal eylemlere yönelik dış müdahale algısına yönelik bir yeğleme içerisine girdiği ve bunu karikatürize ederek bir alımlama süreci içerisinde süreçte etkin bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Eylemler, Karikatür, Göstergebilimsel Çözümleme, Javan Gazetesi, İran rejimi

Abstract

İn this study, it was emphasized how the social activity with economic indicators started in Maşhad Iran on December 28.12.2017 was caricaturized in Iranian Press. In this context, the Javan newspaper, which is preferred by the conservative wing in Iran, which is known for its proximity to the regime, will focus on how protesters, politicians are represented and in what frame they are presented, priorities and prefences. Semiotic analysis method was used as the research method. The cartoons in the newspaper were examined by Roland Barthes’ metaphor of the semantic meaning. The research was limited to the Javan newspaper. The reason why the Javan newspaper was chosen as a sample is that its a newspaper affiliated to the İslamic regime in Iran and is a more conservative newspaper in Iran as well as being an important newspaper as newspaper circulars. According to the results of the research, it was concluded that the cartoons in the Javan newspaper have made a preference for the perception of external intervention towards social actions, and by caricaturizing it, they have played an active role in the recruitment process.Keywords
Keywords: Social Actions, Cartoon, Semiotic analysis, Javan newspaper, Iranian regime

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri