Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FİNANSAL KRİZLERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
(EFFECTS OF THE FINANCIAL CRISIS IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF TURKEY )

Author : İbrahim DEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 368-381
    


Summary

Küreselleşmenin hız kazandığı 1980’li yıllardan itibaren finansal krizler daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel ya da sektörel olarak ortaya çıkan krizler, piyasaların derinleşmesi ve birbirine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda çok geniş alanlara yayılabilmektedir. 2008 yılında Amerika’da konut piyasasında başlayan kriz, kısa sürede önce Amerikan ekonomisinin tamamına ardından da küresel bir boyut kazanarak dünya finansal sistemine sirayet etmiştir. Kriz, her ne kadar dünyanın en büyük ekonomisinde ortaya çıkmış olsa da, gelişmekte olan ülkelerde de önemli boyutlarda hissedilmiştir. Türkiye’de finansal sistemin Amerika’daki kadar derin olmaması ve 2001 krizi sonrasında yapılan reformlar nedeniyle küresel kriz daha farklı boyutlarda yaşanmıştır. Dönemin ekonomi politikalarını belirleyen otoritelerin aksine kriz Türkiye’yi teğet geçmemiş ve derinden etkilemiştir. Türk finans kesiminde güçlü denetim mekanizmalarının varlığı krizin bu alanda daha az hissedilmesine neden olurken, dünya genelinde ticaret hacminin düşmesi özellikle üretim ve ihracat alanında olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu bağlamda çalışmada finansal krizler ve Türkiye’ye olan etkileri incelenmiştir.Keywords
Kriz, Finansal Kriz, Türkiye

Abstract

Since 1980s, when globalization has accelerated significantly, financial crises have occurred much more frequently. As a result of financial deepening across markets and as markets become more dependent on each other, regional or sectoral crises tend to spread further. In 2008, financial crisis that commenced in American Housing Market, spread quickly first to the entire U.S. economy, then went global and infected the global financial system. Although the crisis originated in the U.S, the world’s largest economy, it had profound impacts on developing countries. Since Turkey’s financial system is not as deep as United States’ and due to the reforms adopted in 2001, Turkey experienced the global crisis in a different way. Unlike it was stated by the authorities, which made economic policies in that period, Turkey did not see least damage from the crisis, in fact was hit hard by it. While presence of strong control mechanisms in the Turkish financial sector causes the crisis to be felt less in this sector, the shrinkage in the world trade volüme influenced especially manufacturing and export sectors negatively. In this context, the effects of the financial crisis and to Turkey in the study were examined.Keywords
Crisis, Financial Crisis, Turkey.

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri