Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CDS PRİMİ VE PİYASA GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
(AN ECONOMETRİC ANALYSİS RELATED TO EVALUATİNG TO THE RELATİN BETWEEN CDS PREMİUM AND MARKET DATA: A CASE STUDY IN TURKEY )

Author : Turgay MÜNYAS    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1689-1696
    


Summary

Bu çalışmada, 11 yıllık CDS primleri ile piyasa göstergeleri arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Analizde yıllık finansal veriler kullanılmıştır. Piyasa göstergeleri olarak modele dahi edilen göstergeler ülke kredi riskinin değişmesine neden olduğu düşünülen göstergelerdir. Bunlar; Büyüme, BIST 100 Index, Borsa Şirketlerinin Piyasa Kapitalizasyonu, Dolar Kuru ve Gösterge Tahvil Faiz Oranıdır. Bu model sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerin CDS değişkenini açıklama gücü %78.2 olarak elde edilmiştir. BUY %1 arttıkça CDS %10.7 artacaktır, BIST %1 arttıkça CDS %12.8 azalacaktır, BSPK %1 arttıkça CDS %12.4 artacaktır, DOL %1 arttıkça CDS %15.8 artacaktır, GTF %1 arttıkça CDS %9 artacaktır.Keywords
CDS (Credit Default Swap), Piyasa Göstergeleri, Risk Primi

Abstract

In this study, the relation between CDS premiums for 11 years and the market data has been analysed. In the analysis, annual financial data have been used. Data known as market data are data thought to be the reason of changing the country credit risk. These are Growth, BIST 100 Index, Market Capitalization of the Stock Exchange Companies, Dolar Rate of Exchange and Date Bond Interest Rate. In terms of this model results, the power of explaining the CDS variable of independent variables has been obtained as 78.2 per-cent. Whenever BUY increases 1 per-cent, CDS will increase 10.7 per-cent; BIST increases 1 per-cent, CDS will decreaser 12.8 per-cent; BSPK increases 1 per-cent, CDS will increase 12.4 per-cent; DOL increases 1 per-cent, CDS will increase 15.8 per-cent; GTF increases 1 per-cent, CDS will increase 9 per-cent.Keywords
CDS(Credit Default Swap), Market Data, Risk Premium

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri