Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VAN BÖLGE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL SERVİSİNE İNTİKAL EDEN İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
(STATISTICAL EVALUATION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS CONDUCTING TO THE EMERGENCY SERVICE OF VAN REGIONAL EDUCATION RESEARCH HOSPITAL )

Author : Özgür EROĞLU  ; Çayan ÇAKIR; Bahar ÇELİK; Ali Ramazan GÜLER; Çağlar ALPARSLAN; Selçuk YÜKSEL & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1685-1688
    


Summary

İş sağlığı ve güvenliği küresel boyutta bir sorundur. Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. Hem ülke ekonomisi ve iş sağlığı, güvenliği çalışmalarına katkı yapmak hem de bakanlıkların ilgili birimlerine veri sağlamak için bölgemizde gerçekleşen işyeri kaza ve hastalıklarının istatistiğini yapmak, hastalıkların, kazaların meslek gruplarında, çalışan yaşına ve diğer çalışma parametrelerine göre dağılımı tespit etmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda 2018 dönemi içinde Van Bölge Eğitim araştırma hastanesine intikal eden iş kazaları ve meslek hastalıklarının tanımlayıcı istatistikleri bu çalışmada verilmiştir. Sonuçların bölgemize ait veriler olması, bu verilerden elde edilen sonuçların kazaların önlenmesi, bu konudaki denetimlere katkı sağlanması, acil servis personelinin iş kazaları konusunda önceden hazırlı olması konusunda bilgi sahibi olmasına katkı sağlayacaktır.Keywords
Van, İş kazaları, İş güvenliği, Acil servis, İlk yardım, İş kazaları istatistikleri

Abstract

Occupational health and safety is a global problem. More than 3.2 million people die each year due to work-related accidents and illnesses. In addition, every year 160 million new occupational diseases and 300 million non-fatal occupational accidents occur. In order to contribute to national economy and occupational health and safety studies and to provide data to the relevant departments of the ministries, it is very important to make statistics of workplace accidents and diseases in our region and to determine the distribution of diseases and accidents according to working age and other working parameters in occupational groups. In this context, descriptive statistics of occupational accidents and occupational diseases transferred to Van Regional Education Research Hospital in 2018 are given in this study. The fact that the results are data of our region will contribute to the results obtained from these data to prevent accidents, to contribute to the audits on this issue, to be informed about the emergency services personnel to be prepared for work accidents.Keywords
Van, Occupational accidents, Occupational safety, Emergency services, First aid, Occupational accidents statistics

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri