Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İZMİR İLİ KİRAZ, BEYDAĞ ve ÖDEMİŞ İLÇELERİ TIBBİ BİTKİLERİ
(MEDICAL PLANTS IN KİRAZ, BEYDAĞ and ÖDEMİŞ DISTRICTS OF IZMIR )

Author : Helime CESUR  & Serdar YÜKSEL  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 15
Page : 1609-1614
    


Summary

Bitkilerle tedavi ve bitkilerin insanlar tarafından kullanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Modern toplumun oluşumu ve sanayileşme, insanların köylerden kentlerde göç etmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucu olarak insan tabiattan kopmuş yeni bir yaşam biçimine uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu esnada unutulun birçok köy kültürü ve folklorunun yanında bitkilerle tedavi ve tedavide kullanılan bitkilerin tanınması gibi nesilden nesile aktarılan bilgilerimiz kaybolmak üzeredir. Bu çalışmada kendi bölgemizde bulunan, hastalıkların tedavisine yardımcı olan bitkileri tespit etmeyi ve bu konuyla ilgili yerel halktan bitkilerle tedavi konusunda bilgiler toplayarak, bölgemizde bu alanla ilgili kültürel özelliklerini kayıt altına almayı, tedavide kullanılan bitkileri tespit etmeyi ve araştırma alanını canlı tutmaya katkı sağlamayı amaçladık. Çalışma sonucunda 44 farklı bitki familyasına ait toplamda 98 tıbbi ve aromatik amaçlı kullanılan bitki tespit edildi. Ayrıca kırsalda bulunan yerel halkın ilçe merkezlerinde bulunanlara göre bu konu ile daha fazla ilgili, yaş ortalamalarının yüksek olduğu, ve bu konuyu daha çok geçmişte, büyüklerinden öğrendikleri, dolayısı ile bitkilerle tedavi olgusunun kültürel olarak aktarıldığı görüldü.Keywords
Etnobotanik, Bitkilerle tedavi, Farmakognozi, İzmir flora

Abstract

Plant treatment and use of plants by humans are as old as human history. The formation of modern society and industrialization made it necessary for people to migrate from villages to cities. As a result, human beings tried to adapt to a new way of life that was cut from nature. In the meantime, many village culture and folklore of oblivion, as well as the treatment of plants used in the treatment and recognition of the plants transferred from generation to generation is about to be lost. In this study, we aimed to identify the plants in our region which help the treatment of diseases and to collect the information about the treatment of the plants with the local people. As a result of the study, a total of 98 plants belonging to 44 different plant families were used for medicinal and aromatic purposes. In addition, it was seen that the local people in the rural areas were more concerned with this subject than the ones in the district centers, the average age was high, and they learned this from the past, and thus the treatment of plants was culturally transferred.Keywords
Ethnobotany, Treatment with plants, Pharmacognosy, Izmir flora

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri