Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKÇE- GÜRCÜCE ARASINDA EDEBİ İLİŞKİLER

Gürcistan ve Türkiye’nin yüzyıllara dayanan kapsamlıi lişkileri vardır. Fakat ülkeler arasındaki edebi ilişkiler yakın geçmişte başlamıştır. Tiflis Devlet Üniversitesi ve Doğu Bilimleri Enstitüsündeki değerli Türkologların sayesinde Türk edebi dünyasını Gürcü okuyucular da tanımıştır.Gürcü Türkologlar Gürcücedeki Türkçe alıntı kelimeler, Gürcücedeki Güney lehçesinde Türkçe kelimeler, Anadolu ağızlarındaki Gürcüce kelimeler, Artvin ağzındaki Gürcüce kelimeler, Türkçeye geçen Gürcüce kelimeler, Gürcücedeki Türkçe antroponimlar, geneliklle, Türk-Gürcü dilleri arasındaki ilişkileri,Gürcistan’da yaşayan Türklerin ağız ve şivelerini, Türkiye’de yaşayan Gürcüleri ve onların halk dilini vb. irdelemişlerdir. Ancak Türk halkı Gürcü edebiyatını daha geç tanımıştır. 1940 yılında Niyazi Ahmet Banoğlu Gürcü edebiyatıyla ilgilenmeye başlamış ama bu ilgi ve tek bir insanın çabalarını yeterli olmamıştır. Çeviri, ülkeler arası kültürel bir köprüdür. Tam bu noktada, iki ülke arasındaki kültür ve edebiyat alanında ilişkilerin geliştirilmesinde her iki ülke yazar ve şairlerinin yapıtlarının karşılıklı olarak çevrilmesi büyük önem taşımaktadır. Çeviri sayesinde kültürel boyutu geliştirilirken, öte yandan farklı toplumlar da birbirini daha yakından tanıyacaktır. Kültür, halkların tanınmasında, edebi çeviri ise onları bir araya getiren kültürel aktarım için önemli bir araç olarak kabul edilmektedirKeywords
Türkiye, Gürcistan, Edebi İlişkiler, Kültür Aktarımı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri