Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KAMU SEKTÖRÜNDE STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ

Küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte kamu sektöründe hizmet alanları da genişlemiştir. Buna bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşları (örgütleri), bir taraftan vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmeyi amaçlarken diğer taraftan kaynakların daha etkin, etkili ve verimli kullanabilme yönünde arayışlara girmiştir. Hizmet-kaynak ilişkisi bakımından örgütlerin başarılı ve başarısız olduklarının değerlendirilmesi, performans ölçümleri üzerinden yapılmaktadır. Bu durum kamu sektöründe performans yönetiminin önemi giderek arttırmış ve örgütlerin performans ölçümü için giderek artan miktarda araştırma ve kaynak yatırımı yapmalarını gerektirmiştir. Yapılan bu çalışmalar, sadece mevzuattaki görevleri yerine getirilip getirilmeğini dikkate alan performans ölçümlerinin ötesinde, çevresel faktörleri de dikkate alan, risk analizleri yapan, fırsat ve tehditleri ortaya koyan stratejik performans yönetiminin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Fakat bununla birlikte stratejik performans yönetiminin uygulanmasında bir takım sorunlarla karşılaşılmıştır. Bu sorunlar daha iyi stratejik performans yönetimin nasıl olabileceği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, kamu sektöründe stratejik performans yönetimin fayda, sınır ve paradokslarını incelemeyi amaçlamaktadır.Keywords
Kamu sektörü Performans yönetimi Stratejik performans yönetimi

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri