Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNU VE ÇÖZMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖRNEĞİ

Gelişmekte olan ülkeler için önemli sorunlardan birisi haline gelen cari açık sorunu ülkelerin büyüme ve kalkınma politikaları açısından önem teşkil etmektedir. Ekonomisi dışa bağımlı olan ülkelerde cari açığın kontrol altında tutulması için gereken planlamanın yapılması ve cari açığın kapatılmaya çalışılmasından daha ziyade açığın sürdürülebilirliğinin sağlanması neredeyse bir zorunluluktur. Çalışmanın amacı, krizlerin tetikleyici olarak da kabul edilen ve birçok yapısal sorunu barındıran cari açık sorunun nedenlerini bulmak ve bu nedenler ışığında Türkiye de2000-2016 yılları arası için cari açıkların sürdürülebilir ya da sürdürülemez olup olmadığının ekonometrik araştırmasının yapılmasıdır. Hodrick-Prescott filtresi, Baxter-King filtreleri, Dickey-Fuller testi, Johansen Eş bütünleşme testinden elde edilen sonuçlar ışığında, Türkiye’nin cari işlemler açığının sürdürülemez olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Dış Ticaret Hadleri, Cari Açık, Sürdürülebilirlik, Cari Açığın Nedenleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri