Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK-İSLAM KÜLTÜRÜNDE SANAT VE DİN İLİŞKİSİ (İslam’da Tasvir, Resim ve Figür Konusuna Eleştirel Bir Gözle Bakış)

İslam Dini her konuya dair, bir bakış açısı ortaya koyup her hususta görüş ve düşünceyi yansıttığı gibi resimle ilgili olarak da bir bakış açısı belirtmiştir. Akla ve kalbe, gizli ve açık bir şekilde girebilecek her tür şirk ve putperestlik yolunu kapatır. Tabiatın yaratılışında bir ölçü ve dengenin mevcudiyetine işaret edilmiştir. Burada, insana kulaklar, gözler ve gönüller verildiği belirtilerek göklerde ve yerde inananlar için işaretler bulunduğu hatırlatılmış ve bu işaretleri okumanın yolu da gösterilmiştir. Hangi sanat kolunu ele alacak olursak olalım, üretilen tüm sanat ürünleri doğanın taklidi üzerine kuruludur. İnsan; beden ve ruh olarak bu doğanın en önemli bir parçasıdır. Taklit etmeye çalıştığımız konuların yanı sıra, sanat yapmak için kullandığımız malzemeleri de doğadan temin etmekteyiz. Hangi sanat alanında icra yaparsak yapalım, niyetiniz gayr-i ahlaki, sapkın, sapık, her türlü taciz, başkasının her türlü hakkını gasp ve Allah’a şirk koşacak şekilde olmamalıdır. İslam Dini bu şekildeki bir sanatın icrasını yasaklamaktadır. Ancak, Allah’ın isim ve sıfatlarından olan “Sani ve El-Musavvir” ismi, haddi aşmadan her türlü sanat icrasına izin vermektedir. Çağlar boyunca Türk-İslam sanatlarında tasvir, resim ve figür konuları en güzel şekilde tatbik edilmiştir.Keywords
Türk-İslam, Sanat, Din, Tasvir, Resim, Figür.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri