Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DE EKONOMİK KALKINMA VE BİLGİ TOPLUMU EYLEM PLANLARI

Toplumsal yapıda bilgi toplumunun göstergesi, bilgiye dayalı üretimdir. Bilgiye dayalı yüksek katma değerli mal üretimi bilgi ekonomisi olarak tanımlanır. Toplumlarda gelişim üretim faktörleri ile kendini göstermektedir. Toplumsal yapı da bununla isim almakta ve üretim faktörlerindeki güçlü değişimler toplumsal yapının adını da değiştirmektedir. Günümüzde bilgi toplumu, bilginin üretim de kullanılan en önemli kaynak olduğunu göstermektedir. Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine erişmiştir. 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline gelmiştir. Gelişmiş ekonomilerin en önemli ürün bilgi teknolojilerine bağlı yüksek katma değerli ürünlerdir. Türkiye 1999 yılından itibaren bilgi ekonomisine geçiş için eylem planları hazırlamaktadır. Bu planlarla kamu kaynakları kullanılarak yüksek katma değerli ürün yelpazesi ve istihdamı yaratılması hedeflenmiştir.Keywords
Bilgi ekonomisi, Bilgi toplumu, Bilgi, E-ticaret,E-devlet

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri