Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ SPORCU ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL UYUM VE SOSYALLEŞME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada; ortaöğretim kurumlarında 2010-2011 eğitim öğretim yılında yatılı ve normal eğitim gören, lisanslı olarak spor yapan ve spor müsabakalarına iştirak eden 82 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplam 206 sporcu öğrencinin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri incelenmiş, sporcuların kişisel bilgilerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağımsız değişkenlere göre sporcu öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya konmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, Hacettepe Kişilik Envanteri'' (HKE) ve Sosyotropi ve Otonomi ölçeği (SOSOTÖ) kullanılmıştır. Yatılı ve normal eğitim gören sporcu öğrencilerin kişisel ve sosyal uyum düzeyleri arasında fark olup olmadığını belirlemek için ölçeklerden elde edilen bilgiler Varyans Analizi, Kruskal Wallis, Mann Witney U ile İkili grupların karşılaştırılması için Bağımsız t-testi kullanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda sporcu öğrencilerin Hacettepe Kişilik Envanteri ve Sosyotropi Otonomi Ölçeğinden aldıkları puanların sporcu öğrencilerin yaş, cinsiyet, anne ve babanın eğitim durumu, aile tipi, ailenin gelir durumuna göre incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05) görülmüştür.Keywords
Sporcu Öğrenci, Kişisel Uyum, Sosyalleşme

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri