Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİNANSAL KRİZLERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Küreselleşmenin hız kazandığı 1980’li yıllardan itibaren finansal krizler daha sık karşımıza çıkmaktadır. Bölgesel ya da sektörel olarak ortaya çıkan krizler, piyasaların derinleşmesi ve birbirine daha bağımlı hale gelmesi sonucunda çok geniş alanlara yayılabilmektedir. 2008 yılında Amerika’da konut piyasasında başlayan kriz, kısa sürede önce Amerikan ekonomisinin tamamına ardından da küresel bir boyut kazanarak dünya finansal sistemine sirayet etmiştir. Kriz, her ne kadar dünyanın en büyük ekonomisinde ortaya çıkmış olsa da, gelişmekte olan ülkelerde de önemli boyutlarda hissedilmiştir. Türkiye’de finansal sistemin Amerika’daki kadar derin olmaması ve 2001 krizi sonrasında yapılan reformlar nedeniyle küresel kriz daha farklı boyutlarda yaşanmıştır. Dönemin ekonomi politikalarını belirleyen otoritelerin aksine kriz Türkiye’yi teğet geçmemiş ve derinden etkilemiştir. Türk finans kesiminde güçlü denetim mekanizmalarının varlığı krizin bu alanda daha az hissedilmesine neden olurken, dünya genelinde ticaret hacminin düşmesi özellikle üretim ve ihracat alanında olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu bağlamda çalışmada finansal krizler ve Türkiye’ye olan etkileri incelenmiştir.Keywords
Kriz, Finansal Kriz, Türkiye

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri