Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENEL VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞE BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDEKİ OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, genel sinizmin ve örgütsel sinizmin çalışanların işe bağlılıklarına etkisini incelemektir. Çalışmanın anketleri Konya ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı toplam 350 otel çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, örgütsel sinizmin işe bağlılığı açıklamada yetersiz olduğu görülmüştür. Genel sinizm ile işe bağlılık arasında pozitif ve zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca örgütsel sinizm ve genel sinizm arasında ise pozitif ve zayıf bir ilişkinin olduğu görülmüştür.Keywords
Genel Sinizm, Örgütsel Sinizm, İşe Bağlılık, Otel Çalışanları

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri