Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜNDÜZ VE GECE EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARI İLE AKADEMİK ÖZYETERLİK VE AKADEMİK GÜDÜLENME, ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Bu araştırma; Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (216 öğrenci) ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda(230 öğrenci) gündüz ve gece (birinci ve ikinci öğretim) eğitim gören toplam 446 öğrencinin akademik erteleme davranışları, akademik özyeterlik ve akademik güdülenme arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Akademik Erteleme Ölçeği”, “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ve “Akademik Güdülenme Ölçeği” olmak üzere dört ölçme aracı kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 programında değerlendirilmiştir. Akademik erteleme davranışları; erkeklerde, bekarlarda, öğrenim gördüğü programı sevmeyenlerde, düz liseden mezun olanlarda daha yüksek belirlenmiştir. Akademik özyeterlik; büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde ve eğitimi sürecinde çalışan öğrencilerde daha yüksek saptanmıştır. Akademik güdülenme ölçeğinin kendini aşma alt boyutu ise; annesi ilkokul mezunu olanlarda, okuduğu programı sevenlerde, bilgiyi kullanma alt boyutu; kızlarda, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programında öğrenim görenlerde, okuduğu programı sevenlerde, keşif alt boyutu; kızlarda, yaşamının çoğunu şehirde geçirenlerde, okuduğu programı sevenlerde, toplam güdülenme düzeyi ise; kızlarda, annesi ilkokul mezunu olanlarda, okuduğu programı seven öğrencilerde anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur. Akademik güdülenme ölçeği alt boyutları olan Bilgiyi Kullanma ile Kendini Aşma arasında (r=0.534), Keşif ile Kendini Aşma arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=0.500) Keşif ile Bilgiyi kullanma arasında da pozitif yönde zayıf (r=0.453), Akademik güdülenme ile Kendini aşma arasında (r=0.849), Akademik güdülenme ile Bilgiyi kullanma arasında (r=0.766) ve Akademik güdülenme ile Keşif arasında pozitif yönde yüksek düzeyde (r=0.799) anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Akademik özyeterlik ile kendini aşma arasında (r=-0.199), Bilgiyi kullanma arasında negatif yönde çok zayıf (r=-0.221), Keşif arasında (r=-0.266) ve Akademik güdülenme arasında negatif yönde zayıf (r=-0.270) ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Keywords
Akademik Erteleme, Akademik Güdülenme, Akademik Özyeterlik

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri