Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LAKTASYON KRİZİ GEÇİREN VE LAKTASYON KRİZİ GEÇİRMEYEN ANNELERİN ANKSİYETE DÜZEYLERİ

Anne sütünün oluşumunda oksitosin ve prolaktin hormonlarının yanısıra pek çok faktör etkilidir. Bazı durumlarda süt yapımı etkilenerek anne sütü kısmen ya da tamamen kesilebilir. Bunlar genelde anneye ve bebeğe ait sorunlar olup annede anksiyete yaratan durumlardır. Çalışma, normal laktasyonda ve laktasyon krizindeki annelerin anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bebeklerini anne sütü ile besleyen 15 anne ve sütü kısmen veya tamamen kesilen laktasyon krizindeki 15 anne oluşturmuştur. Anne ve çocukların tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ile “Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri” (STAI) kullanılmış, elde edilen veriler yüzdelik, ki-kare, ortalama ve mann-whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.Her iki gruptaki annelerin yaşlarının, eğitim düzeyinin, sosyal güvencenin, toplam gebelik sayısının, çocuk sayısı birbirine benzer olup aralarında istatiksel olarak fark bulunamadı (p>0.05). Her bir grubun ve gruplar arasında durumluluk ve sürekli kaygı puan düzeyleri birbirine benzer olup, istatiksel olarak fark bulunamadı (p>0.05).Laktasyon krizi geçiren ve laktasyon krizi geçirmeyen annelerin anksiyete düzeyleri arasında fark bulunmamıştır. Hemşireler bebeği yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan annelere anksiyeteyi azaltmaya yönelik ve bu dönemde başetmeyi destekleyici yaklaşımlarda bulunmalıdır.Keywords
Emzirme, Anne Sütü, Hemşire, Stres

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri