Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’NİN 2013-2017 YILLARINA AİT EKONOMİK GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Son yıllarda farklı nedenlerden dolayı meydana gelen ekonomik dalgalanmalar dünya üzerindeki ekonomisi güçlü olan ya da olmayan tüm ülkeleri etkisi altına almıştır. Oluşan bu dalgalanmaların meydana getirdiği değişimler özellikle ekonomisi güçlü olan bazı Avrupa ülkelerini farklı konumlara taşımıştır. Çalışmada ilk olarak uygulama aşamasında kullanılan GSYİH, ihracat/ithalat oranı ve işsizlik oranı gibi ekonomik göstergelerle ilgili kavramsal çerçeve sunulmuştur. Bu çalışmada söz konusu durumu değerlendirmek için öncelikli hedef nesnelerin özelliklerini göz önüne alarak gruplama yapmayı amaçlayan çok değişkenli istatistik yöntemlerden birisi olan kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme analizi ile ilgili teorik bilgiler sunulmuştur ve söz konusu yöntem uygulanırken k-means metodu kullanılmıştır. Uygulama aşamasında Avrupa Birliği üye ülkeleri ve Türkiye’nin 2013-2017 yılları arasındaki GSYİH, ihracat/ithalat oranı, işsizlik oranlarına ait veriler dikkate alınarak her yıl için ülkelerin ekonomik gruplanmaları belirlenmiştir. Çalışmada Türkiye’nin yıllar içerisindeki ekonomik performansı da gruplamalar doğrultusunda incelenmiştir. İtalya ve İspanya’nın yıllar içerisinde ekonomilerinin daha düşük seviyedeki ülkeler ile aynı grupta yer aldığı görülmüştür.Keywords
Kümeleme Analizi, Ekonomi, Avrupa Birliği

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri