Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNFORMEL İLETİŞİMİN KULLANILMA BİÇİM VE DÜZEYİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı ortaokullarda görev yapan öğretmenler tarafından informel iletişimin kullanılma sıklığı, nedenleri ve olumlu/olumsuz sonuçlarını tespit etmektir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini ise random (rastgele) yöntemiyle seçilen 20 ortaokulda görev yapmakta olan 304 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Doğan (2017) tarafından geliştirilen "Okullarda İnformel İletişim Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin informel iletişimi etkili olarak kullandıkları, informel iletişimin oluşma nedenleri ile olumlu ve olumsuz sonuçlarının “orta düzeyde” görüldüğü, kullanılma nedenlerinin ise kısmen görüldüğü tespit edilmiştir. Öğretmenlerin informel iletişimin kullanılma biçim ve düzeyine yönelik görüşlerinde tüm boyutlar karşılaştırıldığında cinsiyete, branşa ve sendikaya üye olma durumlarına göre anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Kıdem değişkenine göre informel iletişimin oluşma düzeyleri ve kullanılma nedenleri alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Örgütsel iletişim, İnformel iletişim, İnformel iletişim kanalları, Ortaokul öğretmenleri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri