Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


6360 SAYILI YASA SONRASI İLÇE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEKİ NÜFUS DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Türkiye’de değişen ve gelişen yönetim anlayışına bağlı olarak yerel yönetimler alanında 5216 sayılı büyükşehir belediye yasasında 2012 yılında yapılan “6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” değişikliği ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. 6360 sayılı yasa sonrası Türkiye’de 14 yeni büyükşehir ve 27 yeni ilçe kurulmuş ve büyükşehir belediyesi olan illerin merkezinde merkez ilçeler oluşturulmuştur. Merkez ilçelerin oluşturulmasının ardından büyükşehir merkez ilçeleri haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyelerinin nüfusunda her geçen yıl merkez ilçelere göç nedeniyle düşüş yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, 6360 sayılı yasa sonrası ilçe büyükşehir belediyelerinde görülen nüfus değişimlerinin gündeme getirilmesi ve nüfusun belli bir merkezde yoğunlaşması ile ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu bağlamda; ilgili yasa ile büyükşehir belediyesi olan Malatya büyükşehir belediyesi örneklem olarak alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak; literatür taraması, yerel ve ulusal basın, yazınsal ve görsel kaynaklar ile gözlem ve betimleyici bir yöntem kullanılmış olup, 6360 sayılı yasa ve yasa ile getirilen düzenlemeler, Malatya ilinin sosyo-ekonomik özellikleri ve Malatya büyükşehir merkez ilçelerindeki nüfus artışı ile büyükşehir merkez ilçe haricindeki diğer büyükşehir ilçe belediyelerinde 2010 ile 2017 yılları arasındaki nüfus değişimi hakkında istatistiki bilgiler verilerek, 6360 sayılı yasa öncesi ve sonrası nüfus değişimlerine yönelik yorumlama, değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Büyükşehir, ilçe belediye, yerel halk

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri