Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


RESİM SANATINDA YER ALAN İÇ MEKÂN RESİMLERİNİN İÇERİSİNDEKİ NESNELER ÜZERİNE İŞLENMİŞ MOTİFLERİN YERİ

Resim sanatı dönemleri içerisinde yer alan, iç mekân resimlerinin içerisinde nesneler üstüne resmedilmiş motiflerin plastik değerlerinin dönemlere ve bazı sanatçılara göre ele almaları konu edilmiştir. Her dönem içerisinde yer alan dönem ve sanatçının özellikleri ve algılayış şekillerini motif bazında ele almalarını çözümleme amaçlanmıştır. Geleneksel ve çağdaş dönemde yer alan resimlerdeki motifler üzerinde algılayışı çözümlemek ve hangi dönem içerisinde yer aldığını ve sosyolojik yapısını araştırma içerisinde çözümlemeye çalışmak önem kazanmaktadır. Araştırmada Tarih Öncesi, Rönesans, Fovizm, Realizm,ve Empresyonizm dönemleri örneklem alınmıştır. Aynı zamanda Johannes Vermeer, Pierre Bonnard, Henri Matisse sanatçılarının çalışmalarından örnekler alınıp araştırma dönem ve sanatçılarla sınırlandırılmıştır. Örnek alınan sanatçılarının resimlerinde yer alan nesneler üzerine işlenmiş düz ve yalın motiflerin renk ve biçimsel özellikleri araştırmada ele alınıp sanatçı ve dönemlere göre üslup sal farklılıklar ortaya çıkarılmıştır. Her dönem ve sanatçının iletişim halinde bulunduğu toplumun ve içerisinde yer aldığı dönemin kültürel etkisinde kaldığı bulgulanmıştır. Sanatçıların bulundukları dönem ve kültürden etkilenerek resimlerinde iç mekân içerisinde nesneler üzerine işledikleri motiflerde de kendi dönem ve kültürlerini yansıttıkları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
motif, iç mekân, resim, dönem, sanatçı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri