Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BOSNA-HERSEK’İN İDARİ-SİYASİ YAPISI VE KİMLİK SORUNU

Balkanlar dünyanın en eski medeniyetlerinin olduğu bir jeopolitik konumdadır. Tarih boyunca çok dilli, çok kültürlü, çok etnisiteli ve çok dinli bir yapıya sahip olmuştur. Balkanlardaki birçok farklı unsuru bünyesinde barındıran Bosna Hersek, bu karmaşık yapı nedeniyle bazı sıkıntılı süreçler geçirmiştir. Yirminci yüzyılın son döneminde en büyük trajediler arasında sayılan Sırplar ile Boşnaklar arasındaki savaş bölgede birçok yıkım ve tahribata sebep olmuştur. Bu yıkıma son vermek, savaşı durdurmak ve barışı tesis etmek için Aralık 1995’te Dayton Barış Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla ülkenin idari-siyasi yapısı etnik kimliklere göre oluşturularak savaş sonrasında huzur ve barışın tesis edileceği düşünülmüştür. Ancak anayasa görevi gören anlaşmanın etnik temelli oluşumu, ülkenin yapısını daha da karışık hale getirdiği için ortak bir vatandaşlık bilinci geliştirmemiştir. Bu çalışmada Bosna-Hersek’in kısa tarihçesine, Dayton Anlaşması’na, üç büyük kurucu unsura ve kimlikler açısından anlaşmadan kaynaklanan sorunlara değinilecektir.Keywords
Balkanlar, Bosna Hersek, Dayton Anlaşması, Kimlik, Etnisite

References

Advanced Search


Announcements


Address :Taras Shevchenko National University Volodymyrska St, 60, 01033 Kyiv/Ukrayna
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :atlasjournal.net@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri